WAŻNE - PONOWNE SKŁADANIE WNIOSKÓW – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
I ŚWIADCZENIA RODZINNE 
NA OKRES 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje, że wnioski w sprawie ponownego ustalenia prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na  okres 2021/2022
(trwający od 1 październik 2021/ 1 listopad 2021 do 30 wrzesień 2022/ 31 październik 2022)  
są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021.


Złożenie  wniosku o ww. świadczenia jeszcze we wrześniu 2021
gwarantuje ciągłość realizacji świadczeń !!!