2018-06-11

Urząd Miejski w Szczyrku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem jest Jacek Kozłowski.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres:
Urząd Miejski w Szczyrku, Inspektor Ochrony Danych,
ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
przez e-mail: iod@szczyrk.pl

Treść informacji znajduje się w załącznikach.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2021-01-18
Publikacja w dniu:
2021-01-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-11
Publikacja w dniu:
2018-06-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-11
Publikacja w dniu:
2018-06-11
Opis zmiany:
b/d