2020-04-09

 przywrócony zostaje zakup biletu u kierowcy

 nadal obowiązuje STREFA OGRANICZONEGO DOSTĘPU do kierowcy

 wymóg wsiadania przednimi drzwiami zostaje zawieszony

 zalecany sposób zakupu biletu miesięcznego: drogą on-line lub płatność kartą

 odbijanie EM-Karty wraca zgodnie z dotychczasowymi zasadami

 sygnalizowanie przyciskiem zamiaru opuszczenia pojazdu zostaje zawieszone

 na przystanku kierowca otwiera wszystkie drzwi w pojeździe za wyjątkiem przednich

 prosimy o zachowanie wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa i higieny

 prosimy o stosowanie się do wszystkich zaleceń kierowcy

 w/w obowiązuje do odwołania