2018-04-06

W dniu 28.03.2018 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła „Szczególne zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach Programu Smog Stop pn.: Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji – Edycja 2018”.

Nabór wniosków planowany jest wstępnie na IV kwartał 2018 roku.

Do kosztów kwalifikowanych w rozliczeniu środków Funduszu uwzględniane będą faktury wystawione i wydatki poniesione po 31.05.2018 roku,

Zakończenie zadania nie może nastąpić przed 1.06.2018 r.,

Aktualne informacje na temat nowego Programu oraz Regulaminu Naboru dla Programu Smog Stop - Edycja 2018, można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Funduszu pos adresem: www.wfosigw.katowice.pl

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d