2019-03-15

ODBUDOWA UL. PASTERSKIEJ

Dzięki staraniom Urzędu Miasta otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (poprzez Urząd Wojewódzki) dofinansowanie na odbudowę ul. Pasterskiej w kwocie 240 tysięcy zł. Urząd Miejski również partycypuje w kosztach tej inwestycji sumą 60 tysięcy zł oraz pokryciem kosztów dokumentacji (dodatkowe 30 tysięcy zł). Prace budowlane przeprowadzone zostaną latem b.r.

WODA BEZ PODWYŻEK

Sukcesem zakończyło się postępowanie odwoławcze w sprawie wysokości opłat za wodę i ścieki. AQUA S.A. proponowała podwyżkę, ale Miasto Szczyrk odwołało się do Prezesa Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (12.09.2018.). Prezes uchylił decyzję podwyżkową i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zarząd Gospodarki Wodnej zatwierdził w grudniu proponowane nowe taryfy. Gmina Szczyrk odwołała się więc jeszcze raz na początku stycznia b.r. Prezes Gospodarstwa Wodnego ponownie uchylił tę decyzję. Dzięki tym wszystkim zabiegom mieszkańcy Szczyrku i nasze podmioty gospodarcze przez kolejny rok unikną podwyżek cen wody i zrzucanych ścieków. Ponadto ocieplił się klimat na linii Miasto Szczyrk – AQUA. Burmistrz Miasta dwukrotnie spotkał się z nowym Prezesem spółki AQUA. Tematem rozmów były m. in. ceny wody oraz inwestycje kanalizacyjne na terenie Szczyrku.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2019-03-15
Publikacja w dniu:
2019-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2019-03-15
Publikacja w dniu:
2019-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2019-03-15
Publikacja w dniu:
2019-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2019-03-15
Publikacja w dniu:
2019-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2019-03-15
Publikacja w dniu:
2019-03-15
Opis zmiany:
b/d